TRANG CHỦ > Về ELECS > Tại sao chọn Việt Nam ?
Trọng tâm “chính sách mới” của chính phủ Hàn Quốc
& sự vươn lên bất ngờ nhờ đề án mạnh mẽ nhất của Post- China

Hiện trạng ngành công nghiệp điện Hàn Quốc và Việt Nam (Đơn vị: 1 triệu USD,%)

Year 2014 2015 2016 2017 Average Annual Growth Rate
Export 416 554 620 714 19.7
Import 221 270 352 407 22.6
Trade Balance 195 284 268 307 16.3

* Nguồn: Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc, thống kê ngành điện

Chính phủ mở rộng quy mô lớn đầu tư năng lượng điện trên đà tăng trưởng kinh tế cao
  • Công suất phát điện của Việt Nam đã tăng gần gấp bốn lần từ 11GW năm 2005 → 37,5GW năm 2015
  • Tỷ trọng thiết bị : Thủy điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16,4GW. Nhiệt điện than tăng trưởng gấp 4 lần từ 2,7GW năm 2010 → 12,2GW năm 2015
  • Đầu từ 148 tỷ USD cho lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện đến năm 2030
    - Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia lần thứ 7 (2020-2030) : Công suất sản xuất của máy phát điện được tăng từ 37.5GW(2015) → 129.5GW(2030),
    Công suất phát điện mở rộng từ 164TWh(2015) → 572TWh (2030)
Tiêu thụ điện năng tăng do tăng trưởng kinh tế cao
  • Tốc độ tăng trưởng doanh thu điện hàng năm của Việt Nam từ năm 2010 đến 2015 là hơn 10%
chỉ số chính GDP (USD 100 million) Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) GDP bình quân (USD)
2013 1.712 5.4 1.908
2014 1.859 6.0 2.050
2015 1.914 6.7 2.109
2016 2.042 6.3 2.215
2017 2.159 6.8 2.385
2018 2.427 7.1 2.587